منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی کارکنان گروه طراحان نگاه تازه  
بهترین مردمان : سودمندترین آن ها برای مردم هستند پیامبر اکرم(ص)


بهترین معلم و راهنما، نفس بیدار انسان است که همواره با او و مراقب اوست. اما بی‌شک گاهی همه ما برای رسیدن به کمال و موفقیت نیازمند هدایت و آگاهی یکدیگر هستیم.


براین اساس کارکنان گروه طراحان نگاه تازه  برای تکریم مشتریان منشور اخلاقی ذیل را سرلوحه و راهنمای خود قرار داده‌اند.

- ما کارکنان بر این اعتقادیم که در گردش کار شرکت ، مشتری «اصل» است از همین رو انجام خواست‌های بحق و جلب رضایت او را بر خود فرض می‌دانیم.

- ما کارکنان بر این اعتقادیم که رعایت ادب، احترام، تکریم توام با رفتاری صمیمانه و دوستانه در برخورد با مشتریان و ارباب رجوع وظیفه ما است .

- ما کارکنان بر این اعتقادیم که خوب گوش دادن به سخن مشتریان، مهمترین اصل در برقراری ارتباط درست است و لذا تلاش برای دستیابی به این مهم را لازم می‌دانیم.

- ما کارکنان براین اعتقادیم که وقت شناسی ، تعهد و دقت در عرصه خدمات مطلوب به مشتریان و رعایت حقوق ایشان، از مهمترین وظایف ما می‌باشد.

- ما کارکنان بر این اعتقادیم که امانت‌داری، صداقت، تواضع و مسوولیت پذیری پشتوانه محکم اعتماد مشتریان به شرکت می‌باشد لذا کوشش  در آراستن خویش به این صفات را واجب می‌شماریم.

- ما کارکنان بر این اعتقادیم که راهکارهای جدید خدمات شرکت و اصلاح امور از طریق پیشنهادها و رهنمودهای مشتریان به دست می‌آید. از  این رو نقد پذیری را نشانه بلوغ و رشد یک شرکت می‌دانیم.

ما کارکنان بر این اعتقادیم که فراهم آوردن امکانات، آرامش خاطر مشتریان و انجام به موقع و سریع امور و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان از - اساسی‌ترین وظایف ما می‌باشد.

- ما کارکنان بر این اعتقادیم که باید ضمن تکریم و تلاش برای جلب رضایت مشتریان با اتکا به خداوند متعال در پی تحقق اهداف شرکت پاسخگو باشیم.

- ما کارکنان بر این اعتقادیم که مبنای ارزیابی عملکرد ما ، نظرات و میزان رضایت شما مشتریان عزیز و مراجعه کنندگان گرامی است .
 

- و بالاخره ما کارکنان بر این اعتقادیم که سعی ما در جلب رضایت مشتریان، و تلاشی است در انجام وظیفه پاسخگویی به آنان .

 تماس با نگاه تازه

هر سوالی داشتید با ما در میان بگذارید

ارسال